NHG Accreditatie

Sinds 2014 is de praktijk NHG geacrediteerd (Nederlandse Huisartsen Genootschap). Onze praktijkvoering en werkwijze wordt jaarlijks door de NHG-Praktijkaccreditering (NPA) kritisch doorgelicht. Er wordt gekeken of er voldaan wordt aan alle NPA eisen. Tevens worden er jaarlijks verbeterplannen doorgevoerd. Ook worden onze resultaten via benchmarking vergeleken met die van de andere huisartsen.