Team

J.J. van Raalte

Huisarts
Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag

P.M. Paques

Huisarts
Dinsdag en Donderdag

C. Karim

Doktersassistente
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag

M. Reuver

Praktijkondersteuner somatiek
Maandag

M. Schilder

Praktijkondersteuner Diabetes Mellitus.

B. Schermerhorn

Verpleegkundig Specialist in opleiding
Woensdag en Donderdag

K. Prins

Prakondersteuner GGZ
Dinsdag, Donderdag en Vrijdag

N. Hoogewoonink

Praktijkmanager
Maandag, Dinsdag en Vrijdag